نمایه نویسندگان

آ

 • آرایی، وحید چگونگی مردمی سازی و تحول در حکمرانی با تأکید بر توسعه پایدار [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 33-52]

ا

 • ابری، محمد جواد ویژگی‌های حکمران تراز دولت اسلامی از منظر امام خامنه ای(مدّ ظله العالی) [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 97-122]
 • اخی، محمدرضا شاخص های انتخاب کارگزاران در جامعه اسلامی از منظر امام علی (ع) [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 140-152]
 • اسماعیلی، دکتر محسن مردم سالاری دینی در حکمرانی علوی [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 33-43]

ب

 • بزمی حاجی خواجه لو، علی مبانی دولت اسلامی - ایرانی دراندیشه امام خامنه ای (مدظله العالی) [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 49-76]
 • بشیر، حسن تبیین راهبرد مصرف فرهنگی در دولت اسلامی (بر اساس تحلیل گفتمان اندیشه‌های امامین انقلاب اسلامی ایران در حوزه مصرف فرهنگی) [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 123-160]

ت

 • تبرزد، محمد سعید ارائه الگوی حکمرانی متعالی اسلامی - ایرانی بر اساس اندیشه‌های حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 7-48]
 • ترابی کلاته قاضی، علی واکاوی نقش های مردم در حکمرانی از دیدگاه امام علی علیه السلام [دوره 2، شماره 4، 1401، صفحه 174-205]
 • توانا، حمید ویژگی‌های حکمران تراز دولت اسلامی از منظر امام خامنه ای(مدّ ظله العالی) [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 97-122]
 • توکلی راد، رضا تحول گرایی حکمرانی: از دولت الکترونیک تا حکمرانی دیجیتال [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 115-162]

ج

چ

 • چولکی، عرفان شاخص های انتخاب کارگزاران در جامعه اسلامی از منظر امام علی (ع) [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 140-152]

ح

 • حاجی زاده، علی رضا فهم اهداف و وظایف حکومت اسلامی جهت تحول در حکمرانی [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 233-264]
 • حبیبی، علی نقش مشارکت مردم در تحول حکمرانی [دوره 2، شماره 4، 1401، صفحه 31-46]

خ

د

ر

س

 • سادات میری، حوریه تحول گرایی حکمرانی: از دولت الکترونیک تا حکمرانی دیجیتال [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 115-162]
 • سیاهکالی مرادی، جواد بررسی شاخص‌های حکمرانی خوب و حکمرانی شایسته از منظر نهج البلاغه [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 114-139]
 • سعدآبادی، حسن درآمدی بر تاثیر باورهای جهادی بر تحول در رفتار حکمرانی [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 89-114]
 • سلگی، محمد سیر تحول حکمرانی مردم‌پایه در ایران از مشروطه تا انقلاب اسلامی [دوره 2، شماره 4، 1401، صفحه 31-46]
 • سلیمی، غلامرضا مسائل حکمرانی و حکمرانی مسائل [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 10-32]
 • سهیلی، حمیدرضا حکمرانی اسلامی مردم پایه بر اساس مدیریت جهادی با تاکید بر بیانیه گام دوم انقلاب [دوره 2، شماره 4، 1401، صفحه 107-139]
 • سواری، محمد جواد ویژگی‌های حکمران تراز دولت اسلامی از منظر امام خامنه ای(مدّ ظله العالی) [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 97-122]

ش

 • شیرعلی، اسماعیل مفهوم‌‌شناسی مردمی‌سازی حکمرانی [دوره 2، شماره 4، 1401، صفحه 11-30]
 • شفقت رودسری، آریا ارائه الگوی حکمرانی متعالی اسلامی - ایرانی بر اساس اندیشه‌های حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 7-48]

ص

 • صافی اصفهانی، محمّدوحید تبیین راهبرد مصرف فرهنگی در دولت اسلامی (بر اساس تحلیل گفتمان اندیشه‌های امامین انقلاب اسلامی ایران در حوزه مصرف فرهنگی) [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 123-160]
 • صدیقی، آیت الله کاظم حکمرانی علوی، الگوی جهان شمول [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 11-17]

ط

 • طاهری، عباس مبانی دولت اسلامی - ایرانی دراندیشه امام خامنه ای (مدظله العالی) [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 49-76]
 • طحان پور، سمیه چگونگی مردمی سازی و تحول در حکمرانی با تأکید بر توسعه پایدار [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 33-52]

ع

 • عابدی‌درچه، محسن مردمی‌سازی حکمرانی متعالی در اندیشه و راهبرد امامین انقلاب اسلامی [دوره 2، شماره 4، 1401، صفحه 68-106]
 • عرب اسدی، حسین ارکان دولت اسلامی در منظومه فکری مقام معظم رهبری (حفظه ا...) [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 77-96]
 • عیوضی، محمدرحیم سیمای حکمرانی مطلوب در منشور حکمرانی علوی: از شاخص‌ها تا اشارت‌ها [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 88-113]

ف

 • فیروزی، هادی نقش عالمان شیعی در تولید و ارائه نظریه های تحول حکمرانی سیاسی در باب نظام حکومت در اسلام [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 202-232]

ق

 • قاسمی، بهزاد تحلیل تجارب موفق در حوزه حکمرانی مردم پایه: استکبار ستیزی ملت ایران از پیروزی تا گام دوم انقلاب اسلامی [دوره 2، شماره 4، 1401، صفحه 47-67]
 • قائمی، موسی الرضا ارائه مولفه های راهبردی حکمرانی محلی فرهنگی بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 161-210]

ک

 • کیان‌خواه، احسان ابتناء دکترین فضای مجازی بر تفکر اسلامی برای تحول در حکمرانی مجازی کشور [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 163-201]
 • کشاورز، محسن ارکان دولت اسلامی در منظومه فکری مقام معظم رهبری (حفظه ا...) [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 77-96]
 • کشیشیان سیرکی، گارینه تحول در حکمرانی محلی دولت ایران: مطالعه موردی هوشمندسازی شهر تهران [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 53-88]
 • کلاته قاضی ‌، علی ترابی ارائه الگوی حکمرانی متعالی با ابتنای بر الگوی حکمرانی علوی [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 59-88]
 • کمیجانی، علی سیمای حکمرانی مطلوب در منشور حکمرانی علوی: از شاخص‌ها تا اشارت‌ها [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 88-113]

م

 • محمودی، ابوالقاسم نقش مشارکت مردم در تحول حکمرانی [دوره 2، شماره 4، 1401، صفحه 31-46]
 • مرادی، بهرام حکمرانی اسلامی مردم پایه بر اساس مدیریت جهادی با تاکید بر بیانیه گام دوم انقلاب [دوره 2، شماره 4، 1401، صفحه 107-139]
 • مزینانی، مهدی حکمرانی فرهنگی در نظام اسلامی [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 211-236]
 • مصلح، عرفان مسائل حکمرانی و حکمرانی مسائل [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 10-32]

ن

 • نصیری زرقانی، آرش سیر تحول حکمرانی مردم‌پایه در ایران از مشروطه تا انقلاب اسلامی [دوره 2، شماره 4، 1401، صفحه 31-46]
 • نهادی، هادی بررسی شاخص‌های حکمرانی خوب و حکمرانی شایسته از منظر نهج البلاغه [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 114-139]

ی

 • یقینی، محمود ارائه مولفه های راهبردی حکمرانی محلی فرهنگی بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 161-210]