مسائل حکمرانی و حکمرانی مسائل

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

چکیده

حکمرانی دانشی است که حول مسائل جامعه شکل می­گیرد و فرآیند مواجه و حل این مسائل یکی از مهمترین موضوعات رشته حکمرانی و سیاستگذاری است. مسائل می­تواند از ساده تا پیچیده و بغرنج باشد و سیر تکوین دانش اداره، سیاستگذاری و حکمرانی نشان­داده که در گذر تاریخ مسائل روز به روز پیچیدگی بیشتری به خود گرفته اند و توسعه­های دانشی و تلاش­های بسیاری برای مواجه و پاسخ به این پیچیدگی­ها و حل آن­ها صورت گرفته است. به نحوی که مسائل حکمرانی اغلب بغرنج شده و خود به حکمرانی جدیدی نیاز دارند. با این وجود ماهیت مسائل، گونه شناسی و نوع مواجه با مسائل بغرنج از جمله مواردی است که علارغم اهمیت بسیار زیاد، کمتر به آن توجه شده است. مقاله پیش روی تلاش­کرده با روش بررسی و مرور نظام­مند منابع این حوزه، به مفاهیم مهم در حوزه مسئله شناسی پرداخته و گونه­شناسی از مسائل ارائه دهد. در ادامه مقاله به بررسی مسائل بغرنج و ارائه رویکردی تحت عنوان حکمرانی مسائل بپرداخته است. یافته­های این پژوهش نشان می­دهد، سنگ­بنای مواجه با مسائل بغرنج به­کارگیری رویکرد­هایی از جنس حکمرانی است. به­کارگیری ظرفیت جنبش­های اجتماعی، شبکه­های غیررسمی و مجازی و مشارکت مردم در حل مسائل از مهمترین بخش­های رویکرد حکمرانی مسائل است. به عبارتی در حکمرانی مسائل، اقدامات منسجم و افزایش دامنه اجماع در بین ذی­نفعان، انعطاف­پذیری و توامند­سازی ساختار­ها و فرآیند­ها، استفاده از رویکرد­های تفکر سیستمی و نظریه پیچیدگی از مهمترین ظرفیت­ها در حل مسائل  بغرنج هستند.