اخبار و اعلانات

محور های پذیرش مقالات در شماره چهارم نشریه حکمرانی متعالی

حکمرانی متعالی - شماره چهارمبا عنایت به اینکه در پایان قرن ۱۴ هجری شمسی و در آستانه قرن جدید هستیم، مدرسه حکمرانی شهید بهشتی در نظر دارد چهارمین شماره از فصلنامه تخصصی خود، با نام «حکمرانی متعالی» را در زمستان سال ۱۳۹۹ منتشر نماید. چهارمین شماره این نشریه که تحت عنوان «فراز و فرود حکمرانی قرن ۱۴ در ایران معاصر» منتشر خواهد شد، به بررسی حکمرانی در حکومت پهلوی و نظام جمهوری اسلامی ایران در محورهای زیر می‌پردازد::one: تحلیل و بررسی قرن ۱۴ در ایران در حوزه‌های::small_orange_diamond: حکمرانی اقتصادی:small_orange_diamond: حکمرانی دفاعی:small_orange_diamond: حکمرانی امنیتی:small_orange_diamond: ...

مطالعه بیشتر

محور های پذیرش مقالات در شماره سوم نشریه حکمرانی متعالی

«جوانگرایی در حکمرانی»جوانگرایی در اندیشه و سیره عملی امامین انقلابجوانگرایی در سیر نبوی علوی و آرمانشهر مهدویبررسی تجربه جوانگرایی در انقلاب اسلامی(دفاع مقدس, دهه اول انقلاب مشاورین جوان)قانون منع بکارگیری بازنشستگان تجارب انتقال بین نسلی در سایر کشورهاجوان کیست؟ جوانگرایی چگونه است؟چگونگی جوانگرایی در قوه مجریه. قوه قضائیه و قوه مقننهنقش مدرسه حکمرانی در آماده‌سازی دولت جوانچگونگی انتقال تجارب بین نسلیالزامات دولت جوان انقلابی در گام دومجوانان و تعالی حکمرانی

مطالعه بیشتر