تحول گرایی حکمرانی: از دولت الکترونیک تا حکمرانی دیجیتال

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

چکیده

چشم­انداز حکمرانی دیجیتال، پیوسته در حال تغییر است. در همین راستا تحولات ناشی از دولت الکترونیک سبب وقوع مجموعه­ای از تغییرات سازمانی و فرهنگی شده است. عدم تبعیت این تحولات از یک مدل تکامل یافته مانع از تحقق بایسته حکمرانی دیجیتال می­گردد. یکی از مدل­های معرفی شده در این زمینه مدل مفهومی تحول­گرایی حکمرانی (T-Gov) است. نوشتار حاضر بدنبال معرفی این مدل مفهومی و نقش آن در تحول حکمرانی می­باشد. در این مطالعه کیفی، مرور نظام­مند 35 پژوهش صورت گرفته، در حوزه "حکمرانی دیجیتال" طی سال­های 2000 تا 2021 نشان می­دهد که مدل تحول­گرایی حکمرانی یک مدل تطبیقی با قابلیت فراهم­سازی شرایط سازمانی و فرهنگی لازم در جهت حرکت از "دولت الکترونیک" بسمت "حکمرانی دیجیتال" می­باشد؛ همچنین در گذار تدریجی و برنامه­ریزی شده این مدل، مردم در مرکز ساماندهی مجدد مکانیسم­های حکمرانی قرار می­گیرند. لذا این مطالعه نتیجه گرفت که مشارکت شهروندان مهمترین هدف استراتژی­های تحولی می­باشد و مدل تحول­گرایی حکمرانی با مفهوم­سازی حکمرانی دیجیتال این مهم را میسر می­سازد.

کلیدواژه‌ها