فهم اهداف و وظایف حکومت اسلامی جهت تحول در حکمرانی

نوع مقاله : ترویجی

نویسنده

چکیده

انقلاب اسلامی در مرحله دولت اسلامی از مراحل تمدن نوین اسلامی قرار دارد و نیازمند پژوهش در حوزه دولت اسلامی است. مسئله میزان ورود دولت در عرصه­های مختلف، اندازه دولت، نقش دولت و هدفی که دولت به دنبال آن است مسئله­ای می­باشد که مورد سوال و بررسی جوامع علمی بوده است. با مشخص شدن اهداف حکومت­ها، می­توان در رابطه با وظیفه حکومت­ها/دولت­ها بحث کرد که از جمله مباحث مطرح در مباحث اداره امور عمومی و حکمرانی است، سپس بحث از این خواهد شد که دولت با این اوصاف از وظایف و اهداف چگونه باید وظایف خود را عملی کند (نقش دولت). بر این اساس می­توان نقش دولت اسلامی را شناسایی کرد و مقایسه نمود که نظریه مدیریت دولتی اسلامی چه تفاوت­هایی با نظریه­های مثل مدیریت دولتی سنتی، مدیریت دولتی نوین و بازآفرینی دولت و خدمات دولتی نوین که وظایف دولت را به ترتیب پاروزدن، سکان­داری و خدمت کردن مطرح کرده­اند دارد. لذا مقالات حوزه اهداف و وظایف حکومت اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است و نویسنده در نهایت به این نتیجه رسیده که هدف غایی حکومت اسلامی، دستیابی به قرب الهی و نائل شدن انسان­های آن جامعه به مقام خلیفه­الله است. در این راستا آنچه که هدف میانی به حساب می­آید، برقراری عدالت است که در سایه­ی عدالت و اجرای کامل اسلام، هدف غایی حاصل خواهد شد. جهت دستیابی به هدف غایی و هدف­های میانی از جمله عدالت و اجرای کامل اسلام، دولت وظیفه دارد در زمینه­های مختلف مادی و معنوی وارد شود.

کلیدواژه‌ها