دوره و شماره: دوره 2، شماره 6، تیر 1400، صفحه 1-152 
حکمرانی حکمی علوی

صفحه 18-32

حجت الاسلام والمسلمین دکتر عبدالحسین خسرو پناه