تحلیلی بر تأثیرات متقابل ویروس کرونا و هویت دیجیتال

نوع مقاله : مقاله تخصصی

نویسنده

شرکت راهبران هویت مجازی آینده (برهان)

چکیده

در این مقاله به بررسی تأثیرات شیوع ویروس کرونا (Covid-19) بر هویت دیجیتال و راهکارهای مبتنی بر هویت دیجیتال جهت کاهش شیوع این ویروس پرداخته می‌شود. هویت دیجیتال و ویروس کرونا تأثیر دوسویه بر هم داشته‌‌اند. از سویی مدیریت هویت دیجیتال به عنوان یک راهکار راهبردی و مهم در جهت کنترل این بیماری مورد استفاده قرار گرفته است و از سویی دیگر نوآوری‌ها، پیشرفت‌ها و چالش‌های قابل توجهی در حوزه هویت دیجیتال اتفاق افتاده که ناشی از این بیماری بوده است. در این مقاله به موضوعاتی نظیر حضور دیجیتال، فناوری‌های نوین، حاکمیت داده‌های هویتی، حریم خصوصی و چالش‌های مدیریت هویت و دسترسی در سازمان‌ها اشاره می‌شود که در این دوران بر هویت دیجیتال تأثیرگذاری بیشتری داشته‌‌اند. همچنین گوشه‌هایی از تجربیات کشورهای تایوان، کره جنوبی، سنگاپور و چین در کاهش شیوع این ویروس با استفاده از مدیریت هویت دیجیتال مورد توجه قرار گرفته است. امروز دنیا بیش از هر زمان دیگری به اهمیت و ضرورت هویت دیجیتال پی برده است. بحران رخ داده نشان داد که اگر کشورها از نظام هویت دیجیتال مناسبی برخوردار نباشند، در فضای مجازی و حتی در دنیای واقعی با مشکلات و ناکارآمدی‌های زیادی روبه‌‌رو خواهند شد. در مجموع می‌توان اذعان داشت این بیماری سرعت پیشرفت و بلوغ مدیریت هویت دیجیتال در فضای مجازی را بیش از پیش افزایش داده است.

کلیدواژه‌ها