مکتب و مدرسه سلیمانی

سخن سردبیر

نویسنده

معاون پژوهشی مدرسه حکمرانی شهید بهشتی

چکیده

تاکنون واژه‌هایی مانند مکتب امام و سلیمانی (در حوزه حکمرانی) مکتب قم، نجف و تهران (در عرصه فقهی) مکتب نیاوران (در حوزه سیاسی) و مکتب اتریش و شیکاگو (در حوزه اقتصاد) را شنیده‌‎اید.
در همین امتداد رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) در خصوص شهید سلیمانی فرمودند: «سردار عزیز ما را به چشم یک مکتب، یک راه، یک مدرسه درس‌آموز با این چشم نگاه کنید. آن وقت اهمیت این قضیه روشن خواهد شد» «او نمونه برجسته‌ای از تربیت شدگان اسلام و مکتب امام خمینی (ره) بود».
از دیگر سو (Governance School) هم «مدرسه حکمرانی» و هم «مکتب حکمرانی» ترجمه شده است. به عنایت به موارد مذکور با توجه به اینکه ویژه نامه حاضر در خصوص «مکتب سلیمانی» هست در این نوشتار درصدد پاسخ به این پرسش هستیم که منظور از «مکتب» و «مدرسه» چیست؟ و چه رابطه‌ای بین مدرسه و مکتب برقرار می‌باشد؟