کلیدواژه‌ها = هدایت افکارعمومی
هدایت افکارعمومی در قرآن و منظومه فکری امامین انقلاب اسلامی

دوره 3، شماره 1، مهر 1401، صفحه 123-158

غلامرضا گودرزی؛ محمدمهدی ذوالفقارزاده؛ حسین ابراهیمی کوشالی