محور های پذیرش مقالات در شماره چهارم نشریه حکمرانی متعالی

حکمرانی متعالی - شماره چهارم


با عنایت به اینکه در پایان قرن ۱۴ هجری شمسی و در آستانه قرن جدید هستیم، مدرسه حکمرانی شهید بهشتی در نظر دارد چهارمین شماره از فصلنامه تخصصی خود، با نام «حکمرانی متعالی» را در زمستان سال ۱۳۹۹ منتشر نماید. چهارمین شماره این نشریه که تحت عنوان «فراز و فرود حکمرانی قرن ۱۴ در ایران معاصر» منتشر خواهد شد، به بررسی حکمرانی در حکومت پهلوی و نظام جمهوری اسلامی ایران در محورهای زیر می‌پردازد:


:one: تحلیل و بررسی قرن ۱۴ در ایران در حوزه‌های:

:small_orange_diamond: حکمرانی اقتصادی

:small_orange_diamond: حکمرانی دفاعی

:small_orange_diamond: حکمرانی امنیتی

:small_orange_diamond: حکمرانی علم و فناوری

:small_orange_diamond: حکمرانی زیربنایی

:small_orange_diamond: حکمرانی سلامت

:small_orange_diamond: حکمرانی انرژی

:small_orange_diamond: حکمرانی آب

:small_orange_diamond: حکمرانی اجتماعی

:small_orange_diamond: حکمرانی فرهنگی

:small_orange_diamond: حکمرانی جهانی

:small_orange_diamond: حکمرانی سیاست داخلی

:small_orange_diamond: حکمرانی قضایی

:small_orange_diamond: و …


:two: تحلیل و بررسی ارزش‌ها و اصول ذیل در قرن اخیر:

:small_orange_diamond: استقلال

:small_orange_diamond: آزادی

:small_orange_diamond: اسلامیت

:small_orange_diamond: جمهوریت

:small_orange_diamond: عدالت

:small_orange_diamond: پیشرفت

:small_orange_diamond: معنویت

:small_orange_diamond: اعتماد به نفس ملی

:small_orange_diamond: و ...