نمایه نویسندگان

آ

 • آیت الله سیدابراهیم، رئیسی سخنرانی آیت الله سیدابراهیم رئیسی در دومین همایش ملی حکمرانی اسلامی [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 12-17]
 • آقامحمد آقایی، احسان چرخش به سمت الگوی دولت حداکثری «پیامد ناگزیر بحران «کرونا» بر تغییر الگوهای حکمرانی جهانی» [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 49-56]

ا

 • اصفهانی، علی نجاتبخش راهبردهای مدیریتی جمهوری اسلامی ایران در تقابل با بحران‌ها و اضطرارها با رویکرد قرآنی [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 11-42]
 • امینی، سیدجواد تبیین منظومۀ (اعتقادی/رفتاری) سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی به عنوان حکمران اسلامی [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 129-160]

ب

 • بیشه، مجید نیروهای جوان مستعد (نجم) در آیینه بسیج سفیران تحول گرا، تعالی بخش و تمدن ساز [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 114-159]
 • بهارلو، میثم نظم جدید بین المللی در دوران پسا کرونا [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 199-201]

پ

ت

ج

 • جانسیز، احمد جوانان در گفتمان سیاسی مقام معظم رهبری [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 177-195]
 • جهان پناه، نیلوفر لزوم واکنش مجامع بین المللی به تهدیدات ناشی از رژیم های غذایی خطرناک منشاء بیماری کرونا [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 187-198]

چ

 • چیت سازیان، علیرضا مردمی سازی غربی و انقلابی؛ دو روح متفاوت [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 49-58]
 • چمنی، ساسان حکمرانی سایبری و ویروس کرونا [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 77-94]

ح

 • حافظ نیا، محمدرضا ﺑﺤﺮان ﻛﺮوﻧﺎ و ﺗﺤﻮّل ﻣﻔﻬﻮم اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻰ و ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 43-48]
 • حسینی، دکتر سیدجعفر تبیین حکمرانی اقتصادی ایران معاصر [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 71-82]

خ

 • خاندوزی، دکتر سید احسان حکمرانی؛ چشم اندازی دو گانه [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 59-70]
 • خانی نوذری، احمد تبیین حکمرانی اقتصادی قر ن 14 از منظر تاریخی [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 83-102]
 • خلیلی باصری، محسن تبیین منظومۀ (اعتقادی/رفتاری) سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی به عنوان حکمران اسلامی [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 129-160]

د

ر

 • رستمی، علی حکمرانی امنیتی در اندیشه سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 49-62]
 • رسولی، هاتف تحلیلی بر تأثیرات متقابل ویروس کرونا و هویت دیجیتال [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 95-116]
 • رضاپور، دانیال جوانان در گفتمان سیاسی مقام معظم رهبری [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 177-195]

س

ش

 • شبستر، محسن حکمرانی در بحران؛ از زلزله سرپل‌ذهاب تا پاندمی کرونا [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 182-186]

ط

ع

 • عابدی‌درچه، محسن حکمرانی دفاعی- منطقه‌ای با اندیشه امت‌محور سپهبد پاسدار شهید حاج قاسم سلیمانی در بحران‌های ژئوپلیتکی غرب آسیا [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 169-193]
 • عابدی‌درچه، محسن واکاوی سیاق حکمرانی جوان و حزب الهی در گام دوم انقلاب مبتنی بر اندیشه امام خامنه ای (مدظله العالی) [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 15-34]
 • عالی، محمد باقر معرفی پروفسور مارک بویر [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 219-223]
 • عالی پور، علیرضا تبیین اهمیت فناوری‌های نرم در مقابله با کرونا [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 117-128]
 • عباسی نوذری، حسین معرفی کتاب شبکه نفوذ ایران در غرب آسیا [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 167-168]
 • عرفانی فر، علی نقش راهبردی حاج قاسم سلیمانی در شکل‌گیری محور مقاومت و مدیریت توحیدی آن [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 63-80]

غ

ف

 • فربد، دانیال بررسی الزامات تحقق جوانگرایی دولت در گام دوم انقلاب، (تهدید یا ظرفیت؟) [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 161-176]

ق

 • قربانی زاده، وجه الله نیروهای جوان مستعد (نجم) در آیینه بسیج سفیران تحول گرا، تعالی بخش و تمدن ساز [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 114-159]

ک

 • کریمی پور، اسماعیل لزوم واکنش مجامع بین المللی به تهدیدات ناشی از رژیم های غذایی خطرناک منشاء بیماری کرونا [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 187-198]

گ

 • گنج بخش، محمود شناسایی عوامل شکوفایی فضایل اخلاقی حکمران مبتنی بر مکتب شهید سلیمانی [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 11-32]
 • گنج بخش، محمود شناسایی سبک زندگی نوین در مواجهه با ویروس کرونا [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 129-161]

ل

 • لطیفی، میثم از براندازی نهادهای مردمی تا مردمی سازی پس از انقلاب اسلامی [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 38-48]

م

 • محمدی، سیدمحمود تبیین منظومۀ (اعتقادی/رفتاری) سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی به عنوان حکمران اسلامی [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 129-160]
 • میرزایی، صابر داستان حکمرانی علم و فناور ی در ایران [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 103-118]
 • مزینانی، مهدی حکمرانی جهادی (درآمدی بر تحلیل سیرۀ سردار سلیمانی از منظر آموزه‌های حکمرانی) [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 109-128]
 • مزینانی، مهدی شهریاری در شهر علم: بایسته ها و شایستگی های جوانان تراز حکمرانی متعالی اسلامی در ساحت علم [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 196-218]
 • مصلح، عرفان معرفی پروفسور مارک بویر [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 219-223]
 • منصوری، عزیز آسیب شناسی الگوی حکمرانی متعالی امور جوانان در جمهوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 35-64]
 • مهرابی، امیر حمزه مدل توانمند سازی جوانان برای تحقق حکمرانی اسلامی مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 63-91]
 • مهرابی، مهدی مدل توانمند سازی جوانان برای تحقق حکمرانی اسلامی مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 63-91]

ن

 • نصری، فرامرز تأثیر پاندمی کرونا بر توسعه حکمرانی هوشمند [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 57-76]
 • نورانی، محمود ﺑﺤﺮان ﻛﺮوﻧﺎ و ﺗﺤﻮّل ﻣﻔﻬﻮم اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻰ و ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 43-48]
 • نورانی، محمود آمریکا و چین؛ بررسی دو الگوی حکمرانی در عصر کرونا [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 162-170]

ه