نمایه نویسندگان

آ

 • آیت الله سیدابراهیم، رئیسی سخنرانی آیت الله سیدابراهیم رئیسی در دومین همایش ملی حکمرانی اسلامی [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 12-17]
 • آرایی، وحید چگونگی مردمی سازی و تحول در حکمرانی با تأکید بر توسعه پایدار [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 33-52]
 • آقامحمد آقایی، احسان چرخش به سمت الگوی دولت حداکثری «پیامد ناگزیر بحران «کرونا» بر تغییر الگوهای حکمرانی جهانی» [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 49-56]

ا

 • ابری، محمد جواد ویژگی‌های حکمران تراز دولت اسلامی از منظر امام خامنه ای(مدّ ظله العالی) [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 97-122]
 • ابراهیمی کوشالی، حسین هدایت افکارعمومی در قرآن و منظومه فکری امامین انقلاب اسلامی [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 123-158]
 • اخی، محمدرضا شاخص های انتخاب کارگزاران در جامعه اسلامی از منظر امام علی (ع) [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 140-152]
 • اسماعیلی، دکتر محسن مردم سالاری دینی در حکمرانی علوی [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 33-43]
 • اصفهانی، علی نجاتبخش راهبردهای مدیریتی جمهوری اسلامی ایران در تقابل با بحران‌ها و اضطرارها با رویکرد قرآنی [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 11-42]
 • امینی، سیدجواد تبیین منظومۀ (اعتقادی/رفتاری) سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی به عنوان حکمران اسلامی [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 129-160]

ب

 • بزمی حاجی خواجه لو، علی مبانی دولت اسلامی - ایرانی دراندیشه امام خامنه ای (مدظله العالی) [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 49-76]
 • بشیر، حسن تبیین راهبرد مصرف فرهنگی در دولت اسلامی (بر اساس تحلیل گفتمان اندیشه‌های امامین انقلاب اسلامی ایران در حوزه مصرف فرهنگی) [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 123-160]
 • بیشه، مجید نیروهای جوان مستعد (نجم) در آیینه بسیج سفیران تحول گرا، تعالی بخش و تمدن ساز [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 114-159]
 • بنی اسد دشتابی، صالح جایگاه مفهوم تعارض منافع در حکمرانی و خط مشی گذاری عمومی [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 159-190]
 • بهارلو، میثم نظم جدید بین المللی در دوران پسا کرونا [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 199-201]
 • بهاروندی، سهیلا ارائه مدل مولفه ها و شاخص ها ی حکمرانی اسلامی بر اساس تحلیل نظرخبرگان و کارشناسان حکمرانی مطلوب [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 31-74]

پ

ت

 • تبرزد، محمد سعید تأثیر پاندمی کرونا بر توسعه حکمرانی هوشمند [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 57-76]
 • تبرزد، محمد سعید ارائه الگوی حکمرانی متعالی اسلامی - ایرانی بر اساس اندیشه‌های حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 7-48]
 • ترابی کلاته قاضی، علی مؤلفه‌های اخلاق حکمرانی در مکتب شهید سلیمانی [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 81-108]
 • ترابی کلاته قاضی، علی گروه مشاوران جوان، تحسین ایده، نقص در طراحی، آسیب ها در عمل [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 92-113]
 • ترابی کلاته قاضی، علی واکاوی نقش های مردم در حکمرانی از دیدگاه امام علی علیه السلام [دوره 2، شماره 4، 1401، صفحه 174-205]
 • توانا، حمید ویژگی‌های حکمران تراز دولت اسلامی از منظر امام خامنه ای(مدّ ظله العالی) [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 97-122]
 • توکلی راد، رضا تحول گرایی حکمرانی: از دولت الکترونیک تا حکمرانی دیجیتال [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 115-162]

ج

 • جانسیز، احمد جوانان در گفتمان سیاسی مقام معظم رهبری [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 177-195]
 • جلالی فراهانی، غلامرضا ارائه الگوی حکمرانی مردم محور اسلامی بر فضای مجازی [دوره 2، شماره 4، 1401، صفحه 206-245]
 • جمراسی، داوود نقش مشارکت مردم در تحول حکمرانی [دوره 2، شماره 4، 1401، صفحه 31-46]
 • جهان پناه، نیلوفر لزوم واکنش مجامع بین المللی به تهدیدات ناشی از رژیم های غذایی خطرناک منشاء بیماری کرونا [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 187-198]

چ

 • چیت سازیان، علیرضا مردمی سازی غربی و انقلابی؛ دو روح متفاوت [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 49-58]
 • چمنی، ساسان حکمرانی سایبری و ویروس کرونا [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 77-94]
 • چولکی، عرفان شاخص های انتخاب کارگزاران در جامعه اسلامی از منظر امام علی (ع) [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 140-152]

ح

 • حاجی زاده، علی رضا فهم اهداف و وظایف حکومت اسلامی جهت تحول در حکمرانی [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 233-264]
 • حافظ نیا، محمدرضا ﺑﺤﺮان ﻛﺮوﻧﺎ و ﺗﺤﻮّل ﻣﻔﻬﻮم اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻰ و ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 43-48]
 • حبیبی، علی نقش مشارکت مردم در تحول حکمرانی [دوره 2، شماره 4، 1401، صفحه 31-46]
 • حسینی، دکتر سیدجعفر تبیین حکمرانی اقتصادی ایران معاصر [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 71-82]

خ

د

ذ

ر

 • رجبی دوانی، دکتر محمد حسین شیوه مواجهه با مخالفان در حکمرانی علوی [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 44-58]
 • رستمی، علی حکمرانی امنیتی در اندیشه سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 49-62]
 • رسولی، هاتف تحلیلی بر تأثیرات متقابل ویروس کرونا و هویت دیجیتال [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 95-116]
 • رضاپور، دانیال جوانان در گفتمان سیاسی مقام معظم رهبری [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 177-195]

س

 • سادات میری، حوریه تحول گرایی حکمرانی: از دولت الکترونیک تا حکمرانی دیجیتال [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 115-162]
 • سیاهکالی مرادی، جواد بررسی شاخص‌های حکمرانی خوب و حکمرانی شایسته از منظر نهج البلاغه [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 114-139]
 • سعدآبادی، حسن درآمدی بر تاثیر باورهای جهادی بر تحول در رفتار حکمرانی [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 89-114]
 • سلگی، محمد سیر تحول حکمرانی مردم‌پایه در ایران از مشروطه تا انقلاب اسلامی [دوره 2، شماره 4، 1401، صفحه 31-46]
 • سلیمی، غلامرضا مکتب و مدرسه سلیمانی [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 8-10]
 • سلیمی، غلامرضا گام دوم انقلاب، جوانگرایی و مدارس حکمرانی [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 11-13]
 • سلیمی، غلامرضا مسائل حکمرانی و حکمرانی مسائل [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 10-32]
 • سهیلی، حمیدرضا حکمرانی اسلامی مردم پایه بر اساس مدیریت جهادی با تاکید بر بیانیه گام دوم انقلاب [دوره 2، شماره 4، 1401، صفحه 107-139]
 • سواری، محمد جواد ویژگی‌های حکمران تراز دولت اسلامی از منظر امام خامنه ای(مدّ ظله العالی) [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 97-122]

ش

 • شبستر، محسن حکمرانی در بحران؛ از زلزله سرپل‌ذهاب تا پاندمی کرونا [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 182-186]
 • شیرعلی، اسماعیل مفهوم‌‌شناسی مردمی‌سازی حکمرانی [دوره 2، شماره 4، 1401، صفحه 11-30]
 • شفقت رودسری، آریا ارائه الگوی حکمرانی متعالی اسلامی - ایرانی بر اساس اندیشه‌های حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 7-48]

ص

 • صافی اصفهانی، محمّدوحید تبیین راهبرد مصرف فرهنگی در دولت اسلامی (بر اساس تحلیل گفتمان اندیشه‌های امامین انقلاب اسلامی ایران در حوزه مصرف فرهنگی) [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 123-160]
 • صدیقی، آیت الله کاظم حکمرانی علوی، الگوی جهان شمول [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 11-17]

ط

 • طاهری، عباس مبانی دولت اسلامی - ایرانی دراندیشه امام خامنه ای (مدظله العالی) [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 49-76]
 • طاهری نمهیل، ابراهیم بررسی پیامد های ویروس کرونا بر اقتصاد ایران و جهان [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 171-181]
 • طحان پور، سمیه چگونگی مردمی سازی و تحول در حکمرانی با تأکید بر توسعه پایدار [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 33-52]

ع

 • عابدی‌درچه، محسن حکمرانی دفاعی- منطقه‌ای با اندیشه امت‌محور سپهبد پاسدار شهید حاج قاسم سلیمانی در بحران‌های ژئوپلیتکی غرب آسیا [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 169-193]
 • عابدی‌درچه، محسن واکاوی سیاق حکمرانی جوان و حزب الهی در گام دوم انقلاب مبتنی بر اندیشه امام خامنه ای (مدظله العالی) [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 15-34]
 • عابدی‌درچه، محسن مردمی‌سازی حکمرانی متعالی در اندیشه و راهبرد امامین انقلاب اسلامی [دوره 2، شماره 4، 1401، صفحه 68-106]
 • عالی، محمد باقر معرفی پروفسور مارک بویر [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 219-223]
 • عالی پور، علیرضا تبیین اهمیت فناوری‌های نرم در مقابله با کرونا [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 117-128]
 • عباسی نوذری، حسین معرفی کتاب شبکه نفوذ ایران در غرب آسیا [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 167-168]
 • عرب اسدی، حسین ارکان دولت اسلامی در منظومه فکری مقام معظم رهبری (حفظه ا...) [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 77-96]
 • عرفانی فر، علی نقش راهبردی حاج قاسم سلیمانی در شکل‌گیری محور مقاومت و مدیریت توحیدی آن [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 63-80]
 • عیوضی، محمدرحیم سیمای حکمرانی مطلوب در منشور حکمرانی علوی: از شاخص‌ها تا اشارت‌ها [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 88-113]

غ

ف

 • فربد، دانیال بررسی الزامات تحقق جوانگرایی دولت در گام دوم انقلاب، (تهدید یا ظرفیت؟) [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 161-176]
 • فیروزی، هادی نقش عالمان شیعی در تولید و ارائه نظریه های تحول حکمرانی سیاسی در باب نظام حکومت در اسلام [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 202-232]

ق

 • قاسمی، بهزاد تحلیل تجارب موفق در حوزه حکمرانی مردم پایه: استکبار ستیزی ملت ایران از پیروزی تا گام دوم انقلاب اسلامی [دوره 2، شماره 4، 1401، صفحه 47-67]
 • قائمی، موسی الرضا ارائه مولفه های راهبردی حکمرانی محلی فرهنگی بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 161-210]
 • قربانی زاده، وجه الله نیروهای جوان مستعد (نجم) در آیینه بسیج سفیران تحول گرا، تعالی بخش و تمدن ساز [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 114-159]

ک

 • کیان‌خواه، احسان ابتناء دکترین فضای مجازی بر تفکر اسلامی برای تحول در حکمرانی مجازی کشور [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 163-201]
 • کریمی، فردین تحلیل مقایسه ای و یژگی های دولت اسلامی و دولت مدرن [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 5-30]
 • کریمی پور، اسماعیل لزوم واکنش مجامع بین المللی به تهدیدات ناشی از رژیم های غذایی خطرناک منشاء بیماری کرونا [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 187-198]
 • کریمی پور، داود حکمرانی متعالی در سیاست خارجی جمهور ی اسلامی ایران؛ رهیافت انتقادی به الگوی معاصر [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 101-122]
 • کشاورز، محسن ارکان دولت اسلامی در منظومه فکری مقام معظم رهبری (حفظه ا...) [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 77-96]
 • کشیشیان سیرکی، گارینه تحول در حکمرانی محلی دولت ایران: مطالعه موردی هوشمندسازی شهر تهران [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 53-88]
 • کلاته قاضی ‌، علی ترابی ارائه الگوی حکمرانی متعالی با ابتنای بر الگوی حکمرانی علوی [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 59-88]
 • کمیجانی، علی سیمای حکمرانی مطلوب در منشور حکمرانی علوی: از شاخص‌ها تا اشارت‌ها [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 88-113]

گ

 • گنج بخش، محمود شناسایی عوامل شکوفایی فضایل اخلاقی حکمران مبتنی بر مکتب شهید سلیمانی [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 11-32]
 • گنج بخش، محمود شناسایی سبک زندگی نوین در مواجهه با ویروس کرونا [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 129-161]
 • گنج بخش، محمود مبانی و حدود اعمال حاکمیت دولت اسلامی در قراردادها [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 191-216]
 • گودرزی، غلامرضا هدایت افکارعمومی در قرآن و منظومه فکری امامین انقلاب اسلامی [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 123-158]

ل

 • لطیفی، میثم از براندازی نهادهای مردمی تا مردمی سازی پس از انقلاب اسلامی [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 38-48]

م

 • متفکر، حسین ارائه مدل مولفه ها و شاخص ها ی حکمرانی اسلامی بر اساس تحلیل نظرخبرگان و کارشناسان حکمرانی مطلوب [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 31-74]
 • محمدی، حافظ شبکه ملی اطلاعات و تحقق حکمرانی سایبر ی در جمهور ی اسلامی ایران با رو یکرد تجربه کشورها [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 75-100]
 • محمدی، سیدمحمود تبیین منظومۀ (اعتقادی/رفتاری) سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی به عنوان حکمران اسلامی [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 129-160]
 • محمودی، ابوالقاسم نقش مشارکت مردم در تحول حکمرانی [دوره 2، شماره 4، 1401، صفحه 31-46]
 • مرادی، بهرام حکمرانی اسلامی مردم پایه بر اساس مدیریت جهادی با تاکید بر بیانیه گام دوم انقلاب [دوره 2، شماره 4، 1401، صفحه 107-139]
 • میرزایی، صابر داستان حکمرانی علم و فناور ی در ایران [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 103-118]
 • مزینانی، مهدی حکمرانی جهادی (درآمدی بر تحلیل سیرۀ سردار سلیمانی از منظر آموزه‌های حکمرانی) [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 109-128]
 • مزینانی، مهدی شهریاری در شهر علم: بایسته ها و شایستگی های جوانان تراز حکمرانی متعالی اسلامی در ساحت علم [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 196-218]
 • مزینانی، مهدی حکمرانی فرهنگی در نظام اسلامی [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 211-236]
 • مصلح، عرفان معرفی پروفسور مارک بویر [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 219-223]
 • مصلح، عرفان مسائل حکمرانی و حکمرانی مسائل [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 10-32]
 • منصوری، عزیز آسیب شناسی الگوی حکمرانی متعالی امور جوانان در جمهوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 35-64]
 • مهرابی، امیر حمزه مدل توانمند سازی جوانان برای تحقق حکمرانی اسلامی مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 63-91]
 • مهرابی، مهدی مدل توانمند سازی جوانان برای تحقق حکمرانی اسلامی مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 63-91]

ن

 • نصری، فرامرز تأثیر پاندمی کرونا بر توسعه حکمرانی هوشمند [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 57-76]
 • نصیری زرقانی، آرش سیر تحول حکمرانی مردم‌پایه در ایران از مشروطه تا انقلاب اسلامی [دوره 2، شماره 4، 1401، صفحه 31-46]
 • نهادی، هادی بررسی شاخص‌های حکمرانی خوب و حکمرانی شایسته از منظر نهج البلاغه [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 114-139]
 • نورانی، محمود ﺑﺤﺮان ﻛﺮوﻧﺎ و ﺗﺤﻮّل ﻣﻔﻬﻮم اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻰ و ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 43-48]
 • نورانی، محمود آمریکا و چین؛ بررسی دو الگوی حکمرانی در عصر کرونا [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 162-170]

و

 • واثقی بادی، محمد جایگاه مفهوم تعارض منافع در حکمرانی و خط مشی گذاری عمومی [دوره 3، شماره 1، 1401، صفحه 159-190]

ه

ی

 • یقینی، محمود ارائه مولفه های راهبردی حکمرانی محلی فرهنگی بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 161-210]