کلیدواژه‌ها = حکمرانی
مفهوم‌‌شناسی مردمی‌سازی حکمرانی

دوره 2، شماره 4، مهر 1401، صفحه 11-30

اسماعیل شیرعلی


نقش مشارکت مردم در تحول حکمرانی

دوره 2، شماره 4، مهر 1401، صفحه 31-46

ابوالقاسم محمودی؛ علی حبیبی؛ داوود جمراسی


ارائه الگوی حکمرانی مردم محور اسلامی بر فضای مجازی

دوره 2، شماره 4، مهر 1401، صفحه 206-245

محمدحسین دهقان اشکذری؛ غلامرضا جلالی فراهانی


جایگاه مفهوم تعارض منافع در حکمرانی و خط مشی گذاری عمومی

دوره 3، شماره 1، مهر 1401، صفحه 159-190

محمد واثقی بادی؛ صالح بنی اسد دشتابی


چگونگی مردمی سازی و تحول در حکمرانی با تأکید بر توسعه پایدار

دوره 2، شماره 3، آبان 1400، صفحه 33-52

وحید آرایی؛ سمیه طحان پور


تأثیر پاندمی کرونا بر توسعه حکمرانی هوشمند

دوره 1، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 57-76

فرامرز نصری؛ محمد سعید تبرزد


مؤلفه‌های اخلاق حکمرانی در مکتب شهید سلیمانی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 81-108

علی ترابی کلاته قاضی